franssen franken toilet

Wereld Toilet Dag

Tijdens Wereld Toilet Dag (WTD) wordt er jaarlijks stilgestaan bij het belang van goede sanitaire voorzieningen en de toegang tot schone en veilige toiletten voor iedereen. En hoewel je zou denken dat dit in Nederland uitstekend geregeld is, is er ook hier nog steeds noodzaak voor deze dag.

Door het tekort aan Openbaar toegankelijke toiletten blijkt een groot deel van de senioren en MDL patiënten een bezoekje aan de stad te vermijden door een tekort aan Openbare Toiletten.

Ook op de Nederlandse bouwplaatsen is het lang niet altijd goed geregeld. Het is dan wel bij wet vastgelegd dat er toiletvoorzieningen aanwezig moeten zijn maar hoeveel en wel/niet een aparte dames toilet staat nergens beschreven.