Disclaimer

FRANSSEN FRANKEN B.V. COPYRIGHT EN INHOUD

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster.
Franssen Franken b.v. probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks draagt Franssen Franken b.v. geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

TEKSTEN EN TARIEVEN OP DE SITE

De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door Franssen Franken b.v. en Franssen Franken b.v. kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.

PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u een bestelling plaatst op deze site, vraagt Franssen Franken b.v. u een paar gegevens in te vullen. Franssen Franken b.v. zal deze informatie niet aan derden doorgeven, enkel indien we verplicht worden door een overheidsinstantie. De informatie wordt alleen op deze site gebruikt in verband met onze services.

EXTERNE INFORMATIE

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Franssen Franken b.v. heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

LINKEN NAAR DEZE SITE

Het is de bezoeker van www.franssenfranken.nl en www.franssenfranken.com toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster, een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en deze site.

DIRECTE/INDIRECTE SCHADE

Franssen Franken b.v. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.
Franssen Franken b.v. wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen. Franssen Franken b.v. is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie. Links naar andere websites vanaf Franssen Franken b.v., verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief