Privacyverklaring

INLEIDING

Franssen Franken B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en behandelt de persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw aanvragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen en om onze dienstverlening te optimaliseren. Wij zullen dan alleen uw gegevens uitsluitend gebruiken, met uw roestemming, voor marketingdoeleinden.
In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de betreffende informatie en voor welke doeleinden wij die gebruiken.

WIE IS ER VERANTWOORDELIJK VOOR MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens door Fransen Franken B.V. en aan haar gelieerde vennootschappen. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Fransen Franken. Uw persoonlijke gegevens worden door ons niet verkocht aan derden.

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN ER OPGESLAGEN?

Opgeslagen gegevens betreffen de gegevens die door u aan ons verstrekt worden en gegevens over het bezoek aan onze online kanalen. U kunt hierbij denken aan:

 • Afname en levering van onze producten: bij het huren of kopen van producten worden de persoonsgegevens die u verstrekt door ons verwerkt. Bijvoorbeeld NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Aanmaken van een account: de gegevens die u verstrekt bij het aanmaken van een account zoals uw e-mailadres en gebruikersnaam.
 • Het aanvragen van producten of diensten via onze websites en apps: de gegevens die u verstrekt bij het aanvragen van een product (bijvoorbeeld een catalogus) zoals uw e-mailadres.
 • Gebruik van websites en apps: de gegevens van het gebruik van websites en apps zoals de bezochte pagina’s.

HOE WORDEN MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKT?

De gegevens kunnen gebruikt worden voor:

 • Het verwerken van bestellingen en retouren
 • Het creëren van een persoonlijk account
 • Contact opnemen in geval van problemen of vragen rondom een bestelling
 • Het informeren over nieuwe en / of gewijzigde diensten
 • Marketingdoeleinden zoals het versturen van nieuwsbrieven en gerichte aanbiedingen
 • Het maken van analyses om onze dienstverlening te verbeteren
 • Het samenstellen van managementinformatie ten behoeve van product- en dienstontwikkeling
 • Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten

HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BEWAARD?

Franssen Franken B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is.

WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

U heeft op ieder moment het recht om informatie op te vragen betreffende uw persoonlijke gegevens (kosteloos eenmaal per jaar). Mochten uw gegevens onjuist,  incompleet of niet van toepassing zijn, dan kunt u een verzoek tot wijziging/verwijdering indienen. Wanneer u uw gegevens wilt opvragen, verwijderen of wijzigen kunt u dit verzoek indienen via privacy@franssenfranken.com. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen in geval van een wettelijke vastgestelde opslagverplichting, zoals regels met betrekking tot de boekhouding, of wanneer er andere wettige redenen zijn om dergelijke gegevens te bewaren, zoals openstaande schulden.

HOE WORDEN MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS BEVEILIGD?

Franssen Franken maakt gebruik van zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens te beschermen zoals bijvoorbeeld het versleutelen van gevoelige informatie en het hanteren van toegangscontroles tot onze locaties en autorisaties voor beperkte groepen medewerkers. We verbeteren onze veiligheidsmaatregelen continu in geval van technologische vooruitgang en ontwikkelingen.

De website van Franssen Franken kan u de mogelijkheid bieden om door te klikken naar andere, niet aan Franssen Franken gelieerde websites. Franssen Franken heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Franssen franken maakt gebruik van cookies van derde partijen om statistieken te verzamelen voor analysetool als Google Analytics. Franssen Franken gebruikt deze diensten om inzichten te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet opgeslagen.

WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING

De privacyverklaring kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

CONTACT

Franssen Franken B.V.
Marconistraat 40
6372 PN Landgraaf
Nederland
Email: privacy@franssenfranken.com
Telefoon: +31 (0)45 – 532 24 00

Met dit privacy beleid stellen we u op de hoogte over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn dan kunt u die stellen per email aan privacy@franssenfranken.com.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief