Franssen Franken verhuur

2023, het jaar van de verhuureconomie..

Volgens Booqable (softwareleverancier voor verhuurbedrijven) wordt 2023 hét jaar waarin de verhuureconomie zal “exploderen”. En dat is, volgens hen, geen toeval: met het stijgen van alle prijzen worden consumenten en bedrijven nóg bewuster van hoe het geld uitgegeven wordt en hoe producten worden gebruikt.


Van hebben naar gebruiken
Lange tijd kochten mensen producten die op dat moment nodig waren en lieten ze die jaren liggen zonder gebruikt te worden. De laatste jaren lijkt dit te veranderen, het is immers veel praktischer en duurzamer om producten te huren wanneer deze nodig zijn. Dit verlaagt niet alleen de (aanschaf)kosten, maar verlengt ook de levensduur van een product én het vermindert de hoeveelheid afval. Daarbij worden duurdere producten voor steeds meer mensen bereikbaar met minder economische en ecologische belemmeringen.


Gereedschappen en (bouw)machines in de top 5 van verhuurproducten
De meest gehuurde producten zijn producten die (te) duur zijn om in te investeren of die slechts voor een korte (niet vaak terugkerende) periode gebruikt worden waardoor het kopen ervan moeilijk te verantwoorden is.

Op dit moment zijn de meest gehuurde producten in:
· Fietsen en scooters
· Meubilair (voor huizen, bouwen en evenementen)
· AV en camera’s
· Boten en kajaks
· Gereedschap en (bouw)uitrusting
· Motorvoertuigen en aanhangwagens
· Technologische producten
· Huishoudelijke apparaten

De verdere groei van de verhuureconomie
Door de stijgende kosten, de groeiende bewustwording en het steeds gewoner worden van “gebruiken” in plaats van “hebben” (denk alleen al aan het streamen van films en muziek) is de verwachting dat juist in 2023 de vraag naar verhuurgoederen significant zal stijgen in de breedste zin van de branche. Ook de zakelijke markt laat de laatste jaren een sterke groei zien. In deze gevallen speelt de aanschafwaarde enerzijds mee maar ook de impact die onderhouds- en keuringswerkzaamheden met zich meenemen speelt hoe langer hoe meer een rol. Ditzelfde geldt voor opslagruimte en afschrijving: allemaal zaken waardoor niet alleen de particulier er steeds vaker voor kiest om te huren in plaats van te kopen.